Басты бет » Ереже

Ереже

1. Жалпы ережелер

1.1. Қапшағай қалалық мәслихатының, оның тұрақты комиссияларының қызметін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңына сәйкес Қапшағай қаласы мәслихатының аппараты (бұдан әрі –мәслихат Аппараты) мемлекеттік мекемесі болып табылады.

1.2. Мәслихат аппараты өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Заңдарын, Қапшағай қалалық мәслихатының шешімдерін және өзге нормативтік-құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

1.3. Мәслихат аппаратының толық аталуы мемлекеттік тілде: «Қапшағай қаласы мәслихатының Аппараты» мемлекеттік мекемесі, орыс тілінде: государственное учреждение «Аппарат маслихата города Капшагая».

1.4. Мәслихат Аппараты заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде дайындалған өзінің мөрі, мөртабаны, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында есеп-шоты бар.

1.5. Мәслихат Аппараты штат санының лимиті Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңының 8 бабындағы 4 тармаққа сәйкес белгіленеді. Мәслихат Аппаратының қызметкерлерін Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңына сәйкес мәслихат хатшысы тағайындайды және босатады.

1.6.Мәслихат Аппаратын ұстауға арналған шығындарды қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

1.7. «Қапшағай қаласы мәслихатының Аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар Қапшағай қалалық мәслихатының сессиясында енгізіледі.

1.8. Мәслихат Аппаратының заңды мекен-жайы 040800 Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Жамбыл к-сі, 13.2. Қызметінің мақсаты мен түрлері

2.1. Мәслихат Аппаратының негізгі мақсаты –заңдарға, аппараттың жұмыс регламенті мен жұмыс жоспарына сәйкес Қапшағай қалалық мәслихатының, оның тұрақты комиссияларының қызметін қамтамасыз ету болып табылады. 2.2. Мәслихат Аппараты төмендегі қызмет түрлерін жүзеге асырады.

2.2.1. Мәслихат пен оның органдарының ұйымдық, материалдық-техникалық, құқықтық-ақпараттық, кеңестік жұмыстарын қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

2.2.2. Депутаттарды шешім жобаларымен және өткізілетін мәжілістердің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша тиісті құжаттармен, сондай-ақ басқа да қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді;

2.2.3. Пленарлық мәжілістерге және тұрақты комиссиялардың отырыстарына қатысады, депутаттардың мәслихат қорытындылары мен шешімдері жобаларын сапалы даярлауына көмектеседі;

2.2.4. Мәслихат сессияларын өткізудің даярлық және ұйымдастырушы-техникалық жұмыстарын оның регламентіне сәйкес қамтамасыз етеді;

2.2.5. Мәслихатқа жолданған азаматтардың хаттарын, шағымдары мен өтініштерін есепке алады, қарайды, олардың орындалуына бақылауды жүзеге асырады, қажет болған жағдайда оларға жауап дайындайды;

2.2.6. Мәслихат депутаттарына олардың өз өкілеттіктерін іске асыруына жәрдемдеседі, кеңестік және әдістемелік көмек көрсетеді, депутаттар сауалдарының, ұсыныстары мен ескертпелерінің өз уақытында қаралуы мен жүзеге асырылуын бақылайды;

2.2.7. Депутаттар өз өкілеттіктерін атқару кезінде айтқан ұсыныстары мен ескертпелерін есепке алып, жинақтап, қорытады;

2.2.8. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың ұсыныстарын есепке алады, депутаттардың осы ұйымдардың өкілдерімен және басқа да мүдделі тұлғалармен кездесулерін ұйымдастырады;

2.2.9. Тұрақты комиссиялардың мәжілістерін, мәслихат сессиясына енгізілетін мәселелерді тұрақты комиссияларды алдын ала талқылануын ұйымдастырады, осыған байланысты қажетті тұрақты комиссияларды құжаттармен қамтамасыз етеді;

2.2.10. Әділет органдарында тіркелуге жататын шешімдерді даярлап, олардың тіркелуін жүзеге асырады;

2.2.11. Сессия материалдарын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға әзірлеп, олардың жариялануын бақылайды;

2.2.12. Мәслихат шешімдері мен өзге де құжаттардың жан-жаққа жіберілуін қамтамасыз етеді;

2.2.13. Мәслихат сессиялары мен өзге де мәжілістерінің хаттамалары мен стенограммаларын жүргізеді;

2.2.14. Іс қағаздарын жүргізеді.3. Мәслихат аппаратының қызметін ұйымдастыру

3.1. Мәслихат Аппараты тікелей мәслихат хатшысының басшылығымен жұмыс істейді.

3.2. Мәслихат хатшысы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңы мен Қапшағай қалалық мәслихатының регламентіне сәйкес мәслихат Аппаратының жұмысын ұйымдастырып, басшылық етеді, сондай-ақ мәслихат Аппаратына жүктелген міндеттердің орындалуы мен аппарат қызметкерлерінің өз қызметтерін жүзеге асыруына жауапкершілікте болады.

3.3. Осы мақстаттарда мәслихат хатшысы:

3.3.1. Мәслихат Аппараты қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін белгілейді;

3.3.2. Заңдарға сәйкес мәслихат Аппаратының қызметкерлерін қызметке тағайындайды және босатады;

3.3.3. Заңдарда белгіленген тәртіппен мәслихат Аппаратының қызметкерлерінынталандыру шараларын белгілейді және оларға тәртіптік жаза қолданады;

3.3.4. Өкімдерге қол қояды;

3.3.5. Мәслихат Аппаратының шығыс сметасын жасайжы және орындайды;

3.3.6. Мәслихат Аппаратының мүддесін мемлекеттік және өзге де ұйымдарда қорғайды;

3.3.7. Мәслихат Аппаратының құрылымын анықтайды;

3.3.8. Заңдарда және нормативтік актілерге сәйкес басқа да өкілеттіктерді іске асырады.

3.4. Мәслихат хатшысы болмаған уақытта оның міндеттерін мәслихаттың тұрақты комиссиялары төрағаларының бірі атқарады.

3.5. Мәслихат Аппаратының өкілеттіктер және филиалдар құруға құқығы жоқ.4. Мәслихат аппараты мен оның лауазымды тұлғаларының

4.1. Мәслихат хатшысы мәслихат Аппаратына жүктелген міндеттер мен функциялардың орындалуына дербес жауапкершілікте болады.

4.2. Тәртіптік теріс қылығы үшін мәслихат Аппаратының қызметкерлері заңда белгіленген тәртіппен жауапкершілікті көтереді.

4.3. Мәслихат Аппараты өз иелігіндегі ақшаға өз міндеттемелері бойынша жауап береді.5. Мәслихат Аппаратының мүлкі

5.1. Мәслихат Аппараты өзіне бөлінген мүліктерді жедел басқаруға құқықты.

5.2. Мәслихат Аппаратына бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

5.3. Мәслихат Аппараты өзіне бекітілген мүлікті өз бетімен иесіздендіруге немесе өзге әдіспен иелік етуге құқықты емес.

5.4. Мәслихат Аппаратына заңдарда белгіленген жағдайлар мен шектеулер мүлікке иелік етуге құқық беріледі.

5.5. Мәслихат Аппараты тараған жағдайда мүлікті жедел басқару құқығы Қапшағай қалалық мәслихатына ауысады.6. Мәслихат Аппаратын қайта ұйымдастыру мен тарату

6. Мәслихат Аппаратын қайта ұйымдастыру мен тарату іс жүзіндегі заңдарға сәйкес жүзеге асырылады.